-

Software op maat gemaakt

Uw onderneming is een dynamisch geheel. Niet alleen zoekt u naar de juiste mix van mensen om uw product of dienst voort te brengen, uiteraard zoekt u ook naar de beste hulpmiddelen. Daar waar uw standaardsoftware geen oplossing heeft, kan software op maat uitkomst bieden.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin op maat gemaakte software een goede toepassing is:

Er is geen standaardprogramma te vinden
Iedere onderneming is uniek. Voor sommige ondernemingen is bovendien het product of de dienst die wordt voortgebracht uniek te noemen. Of, de manier van werken is zodanig dat uw bedrijfsproces niet in een administratief pakket is ondergebracht. Daar waar er geen standaardpakket te vinden is, of daar waar bestaande pakketten niet bieden wat u zoekt, kan software op maat de beste oplossing voor u zijn.

Uw afdeling werkt buiten het ERP om
Daar waar een standaardprogramma de dagelijkse bedrijfsvoering grotendeels bepaalt, kan het voorkomen dat er een een taak binnen een specifieke afdeling bestaat die niet goed past binnen dat ERP. Soms heeft die taak ook weinig te maken met de directe dagelijkse bedrijfsvoering. Je kunt dit dan tegen hoge kosten op maat laten inbouwen in het bestaande ERP-systeem, maar je kunt natuurlijk ook op maat een programma laten maken waarin alleen dit stukje van het werkproces is ondergebracht.

Verbinden van bestaande systemen
In de meeste ondernemingen wordt gebruik gemaakt van een standaardprogramma, bijvoorbeeld voor de boekhouding. Sommige bedrijven leunen juist sterk op een (verkoop)systeem op de website. Maar programmatuur is niet altijd met elkaar verbonden. Soms wil je data van A naar B krijgen, of wil je bepaalde rapportages draaien, gegevensbewerkingen uitvoeren, etc. Door gebruik te maken van op maat gemaakte middle ware, kunnen we juist die gegevensbewerkingen doen die nodig zijn om twee processen op elkaar aan te laten sluiten.

Contact
Zoekt u een programma dat op maat voor uw onderneming, besdrijfsvoering, afdeling of medewerkers is geschreven? Neem dan contact met ons op.
Copyright © 2024 Sybit | Software op Maat. Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring